1825-1831: Joseph van Crombrugghe

Marcel Gent-Fb

Marcel Gent-Fb

Als Gentenaar (°22-9-1770) vertrok Joseph na zijn studies aan het Augustijnencollege naar Leuven waar hij zich toelegde in de rechten. Daarna volgde Parijs ter vervolmaking van zijn studierichting waarna hij zich op de Kouter vestigde als advocaat. Sinds 1804 zou hij ook als stadssecretaris fungeren.

Onder Nederlandse heerschappij zette Joseph van Crombrugghe zijn eerste stappen in de politiek. Hij was een man die reformatie verkoos boven revolutie.

Het overlijden van Piers de Raveschote in 1825 was aanleiding tot zijn aanstelling als burgemeester. Via opvolging zou hij enige tijd later in de gemeenteraad worden opgenomen waar hij voordien tegen alle regels in niet zetelde. Zijn inzet voor de Gentse bevolking met de afwijzing in 1929 voor het burgemeesterschap van Antwerpen deden zijn populariteit alleen maar toenemen.

De Belgische Onafhankelijkheid dd. 1830 bracht een bestuurlijke herziening met zich mee die hij vlotjes regelde. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 1830 wist Van Crombrugghe met overtuiging de overhand te halen waarbij hij als sleutelfiguur van de orangistische groepering aangaande de “Société des Amis de l’Ordre et du Repos Public” van Hippolyte Metdepenningen mocht opteden.

Onder druk van de katholieken verklaarde het Voorlopig Bewind de verkiezingen ongeldig en kwam er een tweede verkiezingsronde in december 1830 waarbij Joseph 858 van de 987 stemmen wist te bekomen. Het succes leidde tot een foutieve strategie van de radicale orangisten onder leiding van de in de Gentse politiek omstreden Hippolyte Metdepenningen waarbij gepoogd werd de scheiding met de Nederlanden te voorkomen of om de prins van Oranje tot koning van België te kronen. 

Toen dit niet lukte werd er een poging beraamd om het Belgische regime omver te werpen. Gent had een orangistisch bestuur en mocht het initiatief nemen. Op 2 februari 1831 poogde Ernest Grégoire zich als leider van de opstand aan dit waagstuk maar werd door de Gentse brandweer al vlug tot de orde geroepen. Operatie mislukt.

Tijdens de periode 1830-1839 was Metdepenningen de leider van de Orangisten die ook de Gentse politiek beheersten. Een sterke organisatie die gestuurd werd vanuit de loge Le Septentrion. Hun aanhangers waren handelaars of industriëlen die jarenlang het profijt genoten van de steun die Willem I verleende aan de katoennijverheid. 

Zie: Joseph van Crombrugghe 1831-1836

Zie: Joseph van Crombrugghe 1840-1842

——————–

Bron:

http://www.liberaalarchief.be

http://www.seniorennet.be