Hospitaalbrug

SAMSUNG CAMERA PICTURESOp de plaats van de huidige Hospitaalbrug, zo genoemd naar de rechtover gelegen straat, stond tijdens de tweede wereldoorlog een houten noodbrug voor voetgangers. Deze kwam er nadat de nabijgelegen St.-Agnethebrug was gedynamiteerd.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nadien rezen er vele voorstellen om het verkeersprobleem aan de veel te smalle St.-Agnethebrug op te lossen. Zo was er het voorstel om de Coupure te dempen waardoor een brede laan kon worden aangelegd om het euvel van de autotrafiek te verhelpen. Dit stuitte op het nodige verzet.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Pas in 1972 kwam er een 7m brede Hospitaalbrug te liggen die de oplossing zou brengen voor de verkeersellende in de buurt.Daar ook de Contributiebrug en de Rozemarijnbrug platte betonnen bruggen zijn is de doortocht voor schepen onmogelijk geworden.

Tussen 2004 en 2006 mochten alleen nog fietsers en voetgangers over de roestige brug. Daar de water- en gasleiding aan de brug verbonden was duurde het zijn tijd om deze te verplaatsen. Uiteindelijk zou in 2006 de nieuwe brug worden geplaatst.

GentHospitaalbrugnoodbrug2eWO

Hospitaalbrug WO2 – http://www.st.-pietersdorp5-be