Dertig – Judas Iskariot

Wat heeft Judas de verrader met Gent te maken? Dat zal rap duidelijk worden na het lezen van volgend verhaal.

Volgens het Nieuwe Testament was Judas Iskariot één van de twaalf apostelen van Jezus. Hij was het die Jezus verraden heeft en aan de Romeinse bevoegdheden heeft overgeleverd waarna Jezus gekruisigd werd.

Voor de prijs van 30 zilverlingen liet Judas zich overhalen Jezus te verraden bij de Joodse geestelijk leiders. Toen deze ontrouwe volgeling wroeging kreeg en het geld terug naar de tempel bracht weigerden de Joodse priesters het aanbod. Daarop smeet Judas de zilverlingen op de grond en maakte een einde aan zijn leven.

De Joodse gelovigen wouden het geld niet. Ook al omdat de Joodse wetgeving het niet toelaat. In de Joodse tempel mocht enkel de sjekel en de halve sjekel worden verhandeld. De sjekel was een zilveren munt van zo’n 14 gram.

Er werd dus maar besloten met het “bloedgeld” een terrein aan te kopen waar vreemdelingen konden begraven worden.

Op de visveiling in de Oude Vismijn van Gent was het de gewoonte te bieden op de vis. De mijnmeester die in zijn “roephuisje” stond prijsde de vis aan. De omstaanders lieten het wel horen wanneer met de prijs akkoord te gaan. Wanneer de prijs daalde van 40 pond naar 35 pond liet de mijnmeester vervolgens de prijs dalen naar 25 pond. Uit christelijke overweging door het verraad voor 30 zilverlingen dat Jezus noodlottig werd was het gebruik in die tijd het getal 30 te mijden.

Dit gebruik was nog in voege tot 1930.

 

—————

bron: Ghendtsche Tydinghen EHC 787672 1989.pdf