Predikherenlei

Deze straat ontleent haar naam aan de orde van de Predikheren, in 1215 gesticht door de Spaanse priester Dominicus Guzman. Deze bedelorde stelt tot doel het Evangelie te verkondingen en het afweren van ketterij.

De Predikheren refereren eveneens naar de vroegere Predikherenkerk, hier gelegen aan de overzijde van de Leie aan de Predikherenbrug. Een 13-eeuwse kerk die in 1860 is afgebroken en ook gekend was als de kerk van de Jacobijnen palend aan “het Pand”, eens het klooster der Dominicanen.

Predikherenlei nr. 8, het hoekhuis aan de Nodenayesteeg, was eens de woning van Michael Mast (De familie Mast was sinds de 14e eeuw een voorname familie in het Gentse). Het was gekend als “het Groen Kruis”, was in 1980 nog slooprijp maar vakkundig gerestaureerd in 1988. In 1977 was het gebouw reeds ingeschreven als beschermd monument.