’t Kieken en ’t ei

‘T KIEKEN EN ‘T EI

Hij hee’t veur gîen pan eiers…: hij heeft het niet gemakkelijk.
‘t Es ‘t ei van Columbus!: een heel eenvoudige oplossing
Zulk een ei, zulk een kieke: wat klein is kan groot worden.
Slecht ei, slecht kieke: zulk een ouders, zulke kinderen
Een ei geve veur een kieke te krijge: met kleine onkosten, grote winst maken.
Zuu rond of een ei: eirond
Hèwde gij kiekens veur een ei, ge zij nog dommer of ne kei!: kippenkweek is geen profijt.
‘t Zit hier zuu vol of een ei: zeer vol
De kiekens leggen geeren woar dan z’ een ei zien: graag trouwen met iemand die geld heeft
Hij luup gelijk een kieke mee een ei in zijn gat. Hij luup gelijk een kieken da zijn ei verloren hee: onrustig rondlopen
Hij zit mee een ei op! Zijn gat spant gelijk een ei: bang zijn.
Dad es een ei op nen balk gesmete: dat is heel onzeker.
’t Trekt er op gelijk ‘t îen ei op ‘t ander: het is zeer gelijkend.
Hij zoe eu ‘t ei uit eu gat vroage: alles willen weten.
Hij stoat te kijke gelijk îene die zijn ei verloren hee: verdwaasd staan kijken.
’t Ei wil were wijzer zijn dan ‘t kieke: kinderen die de wijsneus uithangen.
Ter zit zu veel verstand in of in een leeg ei: oliedom zijn.
Doar goat er een vuil ei van kome…: dat zal slecht aflopen.
Die ‘t ei wild hên moe’t gekoakel van de kiekes verdroage: geen gewin zonder moeite.
Hij legt zijn eires in andermans ze nest: buitenechtelijke kinderen hebben.
‘t Es doar ne kurf vol eiers: een kroostrijk gezin
Ge meugd al eu eiers in îen mande nie legge: ‘t is onvoorzichtig.
We goan der wad eiers in sloan: een verhaal korter maken.
Eiers in ulder hende: eiers zonder schelpe. Gepocheerde eieren.
Ieverst mee eiers ligge: gedurig ergens heengaan.
Hij goa mee eiers in zijn schoene: traag en voorzichtig gaan.
Hij hee neefest ‘t ei geslege: fout raden.
Op ‘t ei zien en ‘t kieken loaten lupen: voor een kleinigheid een gewichtige zaak bederve.
Hij moe op eiers lupe: voorzichtig zijn.
Hij kom nog moar zuust uit ‘t ei: zeer jong zijn, zonder ondervinding.
Ze zijn uit îen ei gebroedt: het is dezelfde soort.
Veur een ei zijne pap nie bedirve: op geen kleinigheid kijken om iets te bekomen.Ge zij nen eierschijter!: beke man
Raadseltje van het ei:
Rollebolleke ligd op de banke
Rollebolleke viel van de banke
Ter es in ‘t land gîenen temmerman
Die Rollebolleke moake kan.

———-

Bron:

Eddy Levis (Fb): GEBOTERD EN GELEPELD – GENTSCH’ UITDRUKKIJNGEN OVER ETEN EN DRIJNKE 3