Krook – stadsbibliotheek

gentkrookvisitgent

In de nabijgeleggen Waalse Krook is klaarblijkelijk de inspiratie gevonden voor de naamgeving van deze ultramoderne stadsbibliotheek. Het verwijst naar de bocht die de Schelde maakt rondom de Waalse Krook waarbij “Waalse” herinnert aan de schepen uit Wallonië die hier eertijds aanlegden voor het lossen van steenkool en “krook” in de betekenis van kreuk of vouw, zoals de Schelde op onderstaande foto duidelijk weergeeft.

DE OUDSTE UITLEENBIBLIO’I’HEEK TE GENT

Deze titel is enigszins bedrieglijk., We weten inderdaad niet precies wanneer de eerste uitleenboekerij in de stad is ontstaan. Ons is alleen de oudste vermelding van een uitleenbibliotheek bekend. Deze dateert nl. van 5 april 1402. Dus uit het begin van de XVe eeuw. Toen leende, mits een vergoeding, “Johensse den clerc” bepaalde boeken in de vorm van handschriften en “gheheeten ystorien ende jeesten” uit. Heel wat van deze werken deed Johensse “van buten binnen der stede van Ghend bringhen”, waarvoor hij de pachters van de stadspoorten “onghelt” of belasting moest betalen. In deze “ystorien ende jeesten” werden onderwerpen behandeld die nogal uiteenlopend van aard en karakter waren en waarover we hier niet kunnen uitweiden. Delen wij alleen mede dat deze literatuur meestal bestond uit geschiedverhalen, soms uit romans in de zin van onze Reinaert De Vos.

Capture d’écran (196)

Johensse den clerc was ongetwijfeld te identificeren met de in de “Staten van Goed” vermelde Joannes den cleerc die als “scrivein” werd aangeduid. De man was kennelijk klerk van beroep, die met schrijfwerk en vertaalwerk zich ter beschikking stelde van de stad of van partikulieren. Het is echter niet uitgesloten dat hijzelf een letterkundige was wiens geschriften mettertijd zijn verloren gegaan. Johensse leefde “voer tscepenhuus”, in een voor die tijd typerend schrijfhuisje waarvan F. De Potter gewag maakt in zijn geschiedenis van Gent. Daar Johensse den clerc zijn “ystorien ende jeesten” dagelijks verhuurde zoals uitdrukkelijk genoteerd staat in de bron, mag worden aangenomen dat deze handschriften toen bijzonder in trek waren. Daar komt bij dat ·.”de boucken van jeesten” ruim een halve eeuw lang publiek werden gelezen in een gehuurd lokaal van het Gentse wolhuis of ”wollehalle”, waarschijnlijk gelegen vlak bij de Lakenhal in de buurt van de schrijfhuisjes voor het stadhuis. Naar we vernamen was de uitleenbibliotheek van Johensse den clerc de oudst vermelde niet alleen te Gent, maar ook in onze Vlaamse contreien.

Paul Rogghé

GentdeKrookGertDefever1

De Krook is een ontwerp van RCR Arquitectes, een Catalaans architectenbureau. Hun voorstel bleek het best aan te leunen bij het renovatieproject van deze omgeving, waarbij in een later stadium ook het Wintercircus zal aangepakt worden. In al hun bedrijvigheid zal RCR Arquitctes bijgestaan worden door het Gentse architectenbureau Coussée en Goris.

GentdeKrookGertDefever

Waar in 2011 de afbraakwerken omgeving Waalse Krook het startsein was voor een jarenlange activiteit, volgde in april 2012 een archeologisch onderzoek van desbetreffende site. Op 14 oktober 2013 is aanvang genomen met de constructie van de bibliotheek. In 2016 volgde de aanleg van de kaaipromenade en verfraaiing van betrokken straten en pleinen. Op 10 maart 2017 was de klus geklaard en mocht de bibliotheek zijn eerste bezoekers ontvangen.

Het gebouw leent zich naast bibliotheek ook tot het bijwonen van workshops (3D-printen, virtual reality), het bezoeken van installaties, het “updaten” betreffende de evolutie van de informatietechnologie, … met zelfs een bijhorend leescafé om alle gegevensverstrekking te laten doordringen in een futuristisch kader.

Het IMEC, het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op gebied van technologische ontwikkeling, meer bepaald de digitale technologie en nano-elektronika, is hier eveneens gehuisvest. Net als Urgent.fm (105.3MHz), de universiteitszender die zich, aanvankelijk als studentenclub, sinds 2003 heeft opgewerkt tot radiozender voor de Gentse student en jongeren. Zij worden ingelicht over vandaag, wat leeft en zich afspeelt in het Gentse gekruid met aangepaste muziek. Bijkomend wordt een leerplatform aangeboden voor de beginnende radiomaker.

GentdekrookGertDefever2

Allesomvattend is de nieuwe stadsbibliotheek een plek van inspiratie waar kennis, cultuur en innovatie centraal staan. Het ultramoderne gebouw is een levendige ontmoetingsplaats voor de vele bezoekers. De Krook wil iedereen de kans geven om informatietechnologie te begrijpen, te experimenteren en toe te passen, waarbij deze met sprongen evolueert. Deze bibliotheek van de toekomst is de enige in zijn soort in België.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1973 – Vol2 N°6