Marcellisbrug

GentMarcellisbrug1865GT1989

Marcellisbrug 1865-Ghendtsche Tydinghen 1989

Charles Marcellis zag op 16 januari 1798 het levenslicht in Antwerpen. Na zijn studies vestigde hij zich in Luik als advocaat. Zijn hoofdbezigheid was echter dichten met vele vermeldingen in literaire tijdschriften. De Belgische revolutie verleidde Charles tot politieke activiteiten die al vlug een halt werden toegeroepen. Tenslotte zal hij zich met groot succes in de metaalnijverheid storten waar hij faam verwierf met constructies in gietijzer.

GentMarcellisbrugAtlGoetgheSAGGT1989

Marcellisbrug-Atlas Goetghebuer.SAG-GT1989

Zo ook de Marcellisbrug die in 1844 de oevers van de Muinkschelde verbond tussen het in 1837 aangelegde Gent-Zuidstation en de meer oostelijk gelegen St.-Pieterswijk. Het was een revolutionaire gietijzeren kokerbrug naar een ontwerp van de Franse ingenieur Duval in opdracht van een ijzergieterij in Seraing.

Daarvoor lag langsheen de Lammerstraat, genoemd naar brouwerij “Het Lammeken” en toen niet meer dan een steegje, een smal houten brugje waar treinreizigers de oversteek naar het stadscentrum maakten. In 1842 was de Lammerstraat aan de oever van de Muinkschelde 6.5m breed en  halverwege was dat nog amper 2m.

GentMarcellisbrug1906GT1989

Marcellisbrug 1906 – Gendtsche Tijdinghen 1989

“Advocaat” Marcellis legde toen het brugdossier voor aan de gemeenteraad dat werd goedgekeurd voor de som van 112.000 francs. Het grote probleem was echter de ligging van de brug. Deze lag niet echt in het verlengde van de Lammerstraat haaks tegen de stroom in. Een nieuwe brug bood de oplossing om dit euvel te verhelpen. Doch was er veel verzet tegen deze beslissing. Er waren andere en grotere noden in de stad waar het geld beter aan besteed kon worden. Betere wandelpaden, betere verlichting, versterking van de oevers, nieuwe riolering, versterkte oevers, etc. Doch tegen alle kritiek huldigde de stad in augustus 1866 de nieuwe brug in.

GentSTPD15Marcellisbrugna1866

Marcellisbrug 1866 – http://www.sint-pietersdorp.be 15

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Marcellisbrug 2016

Op 8 maart 1952 was er de opening van een volledig nieuwe brug. Roestvorming en een te nauwe brug (6.8m) vergeleken met de breedte van de Lammerstraat (10.15m) waren argumenten die verantwoord waren voor de aanleg van een aangepaste brug. In tegenstelling tot vroeger waar de afwerking van de brugleuningen sierlijk en aantrekkelijk waren uitgewerkt was hier echter geen aandacht aan geschonken.Totale kostprijs van de brug: 59.563,56 € (2.402.793 fr) of veertig maal de prijs van de vorige brug!

———-

bron:

Ghendtsche Tydinghen 1989

http://www.sint-pietersdorp.be 15