Vogelmarkt

De vogelmarkt stond reeds in 1311 beschreven als “up de Couterstrate te Viereweghesceden”. In 1349 was het gekend als “in de Coutersteghe”. Tot doel de straat te onderscheiden van de omliggende Kouterstraatjes en -steegjes.  Haar huidige naam dateert van 1812.

GentVogelmarktpostkaartStpietersdorp20c

Aan de oostzijde van de Kouter is er reeds in de 16e eeuw sprake van een markt voor dieren zoals honden, vogels, geiten en konijnen. In de plaatselijke drankgelegenheden was het de gewoonte vogels in kooien aan te bieden. De bloemenmarkt breidde echter verder uit waardoor de dierenmarkt sinds 1889 plaatsvond op de Oude Beestenmarkt. De vogelverkoop in kooien bleef wel aan de vogelmarkt plaatsgrijpen.

Capture d’écran (3112)

Aanvankelijk was de Vogelmarkt een smal steegje dat naar de Brabantdam leidde. De straat zoals ze nu is kwam tot stand na afbraak van verschillende woningen door de  jaren heen.

Gent telde op een bepaald ogenblik een 1000-tal  duivenmelkers verenigd in zo’n 40 genootschappen. In de zomer waren er de prijsvluchten waarbij gekozen kon worden uit zo’n 10.000 snelvliegers. Ook hadden zij hun eigen weekblad.

Het “Klein Vleeshuis” bevond zich in eerste instantie aan de Braemgaten op de Brabantdam. Bij de oprichting van het gebouw in 1593 op de hoek van de Vogelmarkt en de Korte Dagsteeg en ook bij de afbraak in 1822 werden telkens verschillende woningen gesloopt. Vervolgens verhuisde het Klein Vleeshuis in 1821 naar de Wolweverskapel in de Korte Dagsteeg. Uiteindelijk stopte alle bedrijvigheid in 1871 na de afschaffing van vleeshandel in hallen ten voordele van de thuis- of winkelverkoop.

Capture d’écran (3111)

Ook de melkmarkt had hier plaats aan de Vierweegschede. Eind 16e eeuw begin 17e eeuw kreeg het de naam van “Nieuwe Marct”. Verscheidene namen van omliggende straten zoals de Koutersteeg (Cleenen Coutersteghe-Cauterstraetkin of Schuddeveestraetkin) waar het vee stond gestald of de Kleine Vleeshuissteeg (’t Nieu Cauterstraetken) herinneren ons aan koeien, vlees, weiden, etc.

Aan de overzijde op de hoek met de Koestraat stond “de Cleene Ameede”, een oud Steen dat in 1828 omwille vetusteit door architect Louis Minard werd vervangen door een statig pand in empirestijl. Hier zouden de broers Hubert en Jan Van Eyck verbleven hebben tijdens de realisatie van hun meesterwerk “De Aanbidding van het Lam Gods”. Het gebouw heet toepasselijk “Het Huis der Van Eycks” waarbij op de voorgevel de médaillons met de portretten van de kunstenaars zijn aangebracht.

Capture d’écran (2116)

—————

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1988

Beschrijving van Gent – G. Celis

Gent’s Vroegste Geschiedenis – Maurits Gysseling