Jan Breydelstraat

SAMSUNG CAMERA PICTURES

De Jan Breydelstraat, lopend van de Burgstraat naar de Korenlei, is vernoemd naar beenhouwer Jan Breydel. Hij was een Brugs verzetsstrijder die samen met Pieter de Coninck een voorname rol speelde in het verzet tegen de Franse heerschappij, met de Guldensporenslag van 1302 tot gevolg. Dankzij het boek “De Leeuw van Vlaanderen” (1838) van Hendrik Conscience worden beiden tot helden verheven daar waar de realiteit het enigszins anders laat vermoeden.

Dit aangename straatje, geflankeerd door diverse winkeltjes en restaurantjes, kwam tot stand na demping van de Oude Houtlei in 1899 waardoor de Appel- of Minnebrug gelegen aan het huidige Appelparkje verdween.

Gentoudehoutleiappelbrugcafedeguldenappelantoondeloof
Oude Appelbrug – Antoon de Loof – Fb

Het zuidelijke deel tussen het Appelbrugje en de Drabstraat was ook gekend als de Curteruchstraat, Curterughstrate, Curte Ruckstraete, Rinkstrate, Zeertzak of Appelbrugstraat. Volgens Geschiedkundige J.J. Steyaert werd ze ook Sirsac , Zerzaksteghe of in 1812 Zeurzaksteghe geheten.Het deel naar de Burgstraat toe heette de Breidelsteeg. Het was een verwijzing naar een breidel, een mondstuk voor paarden. Hier waren toen verschillende zadelmakers gevestigd. In de stadsrekening van 1823 is er voor de eerste maal Breydelsteghe (rue des selliers) te bespeuren.

GentOudeHoutleicafedegoudenappeljanbreydelstraatAntoondeloofFb
“Gulden Appel” – Antoon de Loof

Doorheen de Jan Breydelstraat liep de Oude Houtlei die uitmondde in de Leie. Deze stadsgracht gegraven in 1165 maakte deel uit van de stadsvest omheen de St.-Michielsparochie. Het Appelbrugje verbond destijds de 2 delen Jan Breydelstraat. Op 2 februari 1869 besluit de gemeenteraad de stenen Appelbrug tussen de toen Zeurzaksteeg en de Breydelsteeg te vervangen door een draaibare ijzeren brug waardoor de brug een halve meter lager kan komen te liggen.

De naam “Appelbrug” is ontleend aan het 15-eeuwse “hostellerie de Gulden Appel”, later “Hotel De Coninck”en momenteel het museum voor Sierkunst. Langsheen de Leie ligt nu het Appelparkje.

Capture d’écran (3908)

Ahmed El-Saidy, ondernemer met Egyptische roots, is nieuwe eigenaar van historisch pand aan het Appelbrugparkje.

Chef Lieven Lootens en Isabelle Brasseur sloten in december 2021 de deuren van hun restaurant Naturell in de Jan Breydelstraat. Ze willen zich meer focussen op hun andere zaak, ’t Aards Paradijs in Merendree.

Het pand is intussen verkocht aan Ahmed El-Saidy. De ondernemer met Egyptische roots bezit al verschillende Gentse zaken zoals ’t Kanon en Het Moment. Hij heeft nog geen concrete plannen met het gebouw, maar er komt sowieso een nieuwe horecazaak in. “Liefst zou ik er zelf een zaak in beginnen, maar ik heb ook al meerdere telefoontjes gekregen van geïnteresseerden.

—————

Bron:

http://www.St.-Pietersdorp.be 7c

Gentblogt: Albert Sugg en de Belle Epoque: série 1 (10) Oude Houtlei

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

Ghendtsche Tydinghen 1993

http://www.nieuwsblad.be (Lotte Ruysschaert)