Taalwet (Vlaams)

10 april 1875. Heden heeft advokaat F. De Busscher voor de Correctionele Rechtbank voor de eerste maal in het Nederlands gepleit. Om dit te verduidelijken moeten we herinneren aan de eerste Vlaamse taalwet, nl. de wet op het gebruik van het Nederlands in het strafrecht in Vlaanderen van 17 augustus 1873, die van kracht werd op 17 augustus 1874.

Eerder, op 6 november 1854. Als gevolg van het verzoekschrift van de studenten en van een interpellatie in de Kamer wordt te Gent een facultatieve cursus in de Nederlandse letterkunde opgericht. In zijn openingsrede verklaarde prof. C. P. Serrure : “Het wordt tijd dat de taal van het volk in de hogere standen wordt onderwezen. Andere talen leren en de landstaal verstoten zou als een loutere praalwet te beschouwen zijn. Men zou voor den vreemde willen schitteren en zijn eigen land genoten in de duisternis en de onwetendheid laten dwalen. De Vlaamse beschaving zal ons land redden, want een volk kan niet vergaan zo lang zijn taal leeft”.

Op donderdag 9 november begon prof. Heremans zijn leergang in de Vlaamse letterkunde.

(zie: city view – justitiepaleis (oud): 25 juli 1873: De eerste taalwet op het gebruik van het Nederlands in het strafrecht)

———-

Bron:

Ghendtsche Tydinghen 1975 – Vol4 N°1

Ghendtsche Tydinghen 1977 – Vol6 N°3