Taalwet (Vlaams)

10 april 1875. Heden heeft advokaat F. De Busscher voor de Correctionele Rechtbank voor de eerste maal in het Nederlands gepleit. Om dit te verduidelijken moeten we herinneren aan de eerste Vlaamse taalwet, nl. de wet op het gebruik van het Nederlands in het strafrecht in Vlaanderen van 17 augustus 1873, die van kracht werd op 17 augustus 1874.

———-

Bron:

Ghendtsche Tydighen 1975 – Vol4 N°1