België

GentBelgiëStommevanPortici1Na de voorstelling in de Brusselse Muntschouwburg van “De Stomme van Portici” (zie foto) op 25 augustus 1830 braken de onlusten los. De woningen van enkele Hollands ambtenaren werden verwoest. Willem I Koning der Nederlanden wordt door  een Raad van Notabelen verzocht de eisen van de Belgische bevolking in te willigen.

GentBelgiëburgerwacht1

Burgerwacht – V&H

Toen op 26 augustus de Franse vlag wapperde op het stadhuis, schafte de verontwaardigde advocaat Ducpétiaux zich in een ellegoedwinkel (goedkope waar) vlagdoek aan en vervaardigde twee vlaggen van rood, geel en zwart horizontaal boven elkaar. Het zijn de kleuren die ons herinneren aan de Brabantse omwenteling. De Franse vlag werd vervangen en de tweede drapeau diende als kenteken voor de inderhaast door Emmanuel d’Hoogvorst opgerichtte Brusselse burgerwacht.

Het wantrouwen tegen het nieuwe interim-beleid dat te veel onder invloed stond van de regering zorgde ervoor dat de bevolking zich meester maakte van het stadhuis.

GentBelgiëschermutselingenBrussel1

Brussel 23 sept 1830 – V&H – H. Delobel

De zonen van Willem I, Frederik en Willem, kwamen elk met hun leger richting Brussel. Met 14000 man en 52 kanonnen werd de omgeving van Brussel bezet.

Op 23 september 1830 trachtte de Hollands prins Frederik Brussel via de 4 verschillende stadspoorten te veroveren. De Schaarbeekse Poort en de Leuvense Poort boden niet lang weerstand. Aan de Antwerpse Poort en de Vlaamse Poort woedde hevig strijd. De Warande (park) was de plaats waar de verzetslieden die hulp kregen van het ganse land de koninklijke troepen verhinderden Brussel in te nemen. Op 27 september trokken de Nederlandse troepen zich terug. De patriotten zegevierden.

GentBelgiëVoorlopigBewind

Voorlopig Bewind – V&H – H. Delobel

Het Voorlopig Bewind samengesteld op 26 september 1830 en het Nationaal Congres kiest op 3 november 1830 een 200-tal leden over het gehele land belast met het opstellen van de grondwet. Vervolgens roept het Congres op 18 november 1830 de onafhankelijkheid van België uit. De staatsvorm zal op 22 november als een erfkoningschap beperkt door een volksvertegenwoordiging (Senaat en Kamer van Volksvertegenwoordiging) worden bepaald.

GentBelgiëNationaalCongres1

Nationaal Congres – V&H – H. Delobel

De driekleur werd erkend als nationale vlag, hetzij in een verticale schikking waarbij zwart aan de stok, gevolgd door geel en rood. Toeval wil dat in de Belgische driekleur de hoofdkleuren van de verschillende provincies zijn opgenomen nl. de zwarte leeuw van Vlaanderen en Namen, de gele leeuw van Brabant, de rode leeuw van Henegouwen, Limburg en Luxemburg en het rood en geel van Luik.

GentBelgiëJenneval1

Jenneval – V&H – H. Delobel

Aanvankelijk werd de koningskroon aangeboden aan de zoon van de koning van Frankrijk. Die weigerde omwille mogelijke internationale complicaties. Baron Surlet de Chokier nam vanaf februari 1831 de honneurs waar. Die eindigden op 21 juli 1831  bij de troonsbestijging van Leopold van Saksen-Coburg als eerste koning van België op het Koningsplein te Brussel.

GentBelgiëVanCampenhout1

Van Campenhout – V&H – H. Delobel

Koning Leopold I was een in Duitsland geboren edelman die ook de Engelse nationaliteit bezat. Hij was generaal in het Russisch leger en had eerder de Griekse troon al geweigerd.

Het Belgische volkslied de Brabançonne weerluidde overal. De tekst is opgemaakt door Jenneval. Hij was toneelspeler en aanwezig bij de onregelmatigheden in de Muntschouwburg te Brussel die de Belgische Omwenteling inluidde. Zijn echte naam is Louis Alexandre Dechet.  De muziek is afkomstig van François Van Campenhout.

19 November 1783. Geboorte van Louis Van de Poele. Het was hij die in 1831, als “Kommandant van de pompiers”, de staatsgreep van Grégoire en De Bast verijdelde. In 1803 was hij ingedeeld in het “6e Régiment des Hussards”. Door de Russen gevangen genomen in 1812 werd hij pas in 1815 vrijgelaten. In 1829 werd hij “Kommandant van de pompiers” benoemd met de graad van Majoor. Wat later werd hij kolonel bij de infanterie en in 1833 plaatskommandant van Gent. In 1831 maakte heer Van de Poele deel uit van de “Commission de Sûreté Publique”. In 1837 werd hij lid van de Vrijmetselaarsloge “La Fidélité”. Louis werd gepensioneerd met de graad van “Ere-Generaal”. Op 13 april 1866 komt Louis Van de Poele te overlijden.

———-

Bron :

Geschiedenis van onze streken  – Jean-Philippe Mogenet

Verleden en Heden – H. Delobel

Ghendtsche Tydinghen 2010 – Vol39 N°3