Maria-Theresia van Oostenrijk

GentMaria-Theresia2H&VDelobelH

Keizerin Maria-Theresia – JP Mogenet
Geschiedenis van onze streken

°13-5-1717 – †29-11-1780

Gravin van Vlaanderen – Keizerin van het Heilige Roomse Rijk

Koningin van Bohemen en Hongarije

Aartshertogin van Oostenrijk

Op 12 februari 1736 trouwde Maria-Theresia met de Hertog van Lotharingen Frans I Stefanus. Samen kregen ze 16 kinderen. Dit huwelijk luidde de dynastie in van het Huis Habsburg-Lotharingen.

GentMaria-TheresiaKarelvanLotharingenH&VDelobelH

Karel van Lotharingen
Verleden en heden – Delobel H.

Net als haar vader regeerde Maria-Theresia vanuit Wenen en stelde ze in 1741 haar schoonbroer Karel van Lotharingen aan als gouverneur in de Zuidelijke Nederlanden.

Van 1660 trad er vertraging op in de bevolkingsaangroei. Rond 1690 was er een stagnatie waar er een dalende trend was waar te nemen. Waar Gent in 1690 nog 52000 inwoners telde was dit aantal rond 1740 gezakt tot 38000.

Gent 22.01.2013 014Het bewind van Maria-Theresia gaat gepaard met de aanvang van een handel in bloemen die aan de basis zal liggen van de “Gentse Floraliën”. Met de oprichting van de “Mammelokker” beschikte Gent over een nieuwe stadsgevangenis.

De “Oostenrijkse Successieoorlog” van 1740 gooide roet in het eten en leverde een strijd tussen enerzijds de Fransen, Spanjaarden en Pruisen tegen de Engelsen, Oostenrijk, de Noordelijke Nederlanden en Rusland. Met de “Vrede van Aken” van 18 oktober 1748 keerde de rust terug. Gent verloor definitief zijn politieke macht over andere steden.

447De economie groeide, de industrie ontwikkelde zich. De Coupure zorgde voor de verbinding tussen de Leie met het Kanaal naar Brugge.

Deze evolutie kwam vooral ten goede aan een minderheid van welgestelde poorters  (die over stadsrechten beschikte binnen de poorten van de stad) die statige herenhuizen lieten bouwen (Hotel Falligan, …).

Het pauperisme (chronische armoede) vierde hoogtij. Rond 1771 was 27% van de bevolking behoeftig en 7% op straat vondeling. De afstand tussen rijk en arm zou alleen maar toenemen.

Maria-Theresia overleed op 29 november 1780. Samen met haar man Frans I die reeds in 1765 kwam te overlijden liggen zij in de keizerlijke grafkelder te Wenen.