Jan zonder Vrees

°28-5-1371 – †10-9-1419

Graaf van Vlaanderen

Hertog van Bourgondië

Hij zag het levenslicht te Dijon als oudste zoon van Margaretha van Male en Filips de Stoute.

Zijn naam heeft hij te danken aan de kruistocht waarin hij meestreed tegen Bayezid I, de Ottomaanse sultan die een bedreiging vormde voor het Hongaarse koninkrijk. In 1396 werd hij gevangen genomen tijdens de slag bij Nicopolis. Zijn vader Filips de Stoute kocht hem toen vrij voor een gigantisch bedrag.

Tijdens zijn bewind kreeg Gent mits medewerking de nodige privilegies. De Raad van Vlaanderen zetelde ook voortaan te Gent in plaats van in Oudenaarde. Bijkomend introduceerde Jan zonder Vrees de Vlaamse taal voor alle administratieve zaken.

De harde maatregelen van het Gentse Stadsmagistraat t.o.v. opstandige Vlaamse steden werden afgezwakt waarna er eendracht heerste tussen die steden.

Uiteindelijk zou hij op 10 september 1419 vermoord worden.

Zijn zoon Filips de Goede verbleef op dat moment in het Hof ter Walle waar hij ook zijn opvoeding kreeg. Hij mocht zich na de dood van zijn vader Graaf van Vlaanderen noemen.