Margaretha III

°13-04-1350 – †16-03-1405

Gravin van Vlaanderen

Gravin van Bourgondië

Gravin van Nevers, Rethel en Artesië

Hertogin van Bourgondië, Brabant en Limburg

Door haar huwelijk met de hertog van Bourgondië nl. Filips de Stoute (Le Hardi) betekent dit het begin van het Bourgondische tijdvak voor Vlaanderen.

Zij was enig kind en dus ook de enige erfgename van Lodewijk II van Male en Margaretha van Brabant.

Als 6-jarige werd ze in 1356 uitgehuwelijkt aan de tienjarige Filips van Rouvres, achterneef en hertog van Bourgondië, graaf van Artesië en Franche-Comté.

Zijn plotse overlijden op 21 november 1361 maakte plaats vrij voor Filips de Stoute met wie ze op 19 juni 1369 in het huwelijk zal treden te Gent. Hij was gekend als hertog van Bourgondië en als de jongere broer van Karel V, koning van Frankrijk. Margaretha schonk haar man 8 kinderen van wie Jan zonder Vrees (1371-1419) de oudste was.

Tijdens hun blijde intrede in Gent op 4 januari 1386 zworen ze in de St.-Janskerk trouw aan de rechten van de stad. “Soyez de bons et fidèles sujets, et nous vous serons bon prince” liet Filips zich toen volgens Froissart ontvallen.

Gent en de vrije gemeenten zouden jaren van conflict kennen met de hertogen van Bourgondië. Dit ten gevolge de niet-erkenning van de “Camere van den Rade in Vlaendren”, het “Chambre du Conseil ordonné en Flandres” te Rijsel, een beheersinstelling opgericht in 1386 ter controle van de vorstelijke domeinen en financiën. Immers het Gentse stadsmagistraat bezat een enorme reputatie en straalde veel gezag uit waarbij een sceptische houding werd aangenomen tegenover de grafelijke administratie.

Deze centralisatie van het grafelijke bestuur zou aanleiding geven tot een politieke verzwakking van Gent en het Graafschap Vlaanderen.

In 1396 kreeg Margaretha het hertogdom Brabant van haar kinderloze tante Johanna van Brabant waarbij Anton van Bourgondië, Margaretha’s tweede zoon, als ruwaard werd aangesteld.

Graaf Filips kwam in Halle te overlijden op 27 april 1404. In afwachting tot de aanstelling van hun zoon Jan zonder Vrees bleef Margaretha aan de macht.

Op 19 juni 1404 is er een eerste maal sprake van de Staten van Vlaanderen (19 juni 1404), een vertegenwoordiging van de drie standen (geestelijkheid, adel en boeren/burgers) bij het hof van de Graaf van Vlaanderen.