Maria van Bourgondië

°13-02-1457 –  †27-03-1482

Gravin van Vlaanderen

Hertogin van Bourgondië

Vorstin der Nederlanden

Maria was een dochter en enig kind van Karel de Stoute en Isabella van Bourbon. Toen haar vader het leven liet op 5 januari 1477 in de “Slag bij Nancy” nam zij op 19-jarige leeftijd het bewind over.

Door haar zwakke politieke invloed verkregen de Gentenaren hun vroegere privilegies terug en stemde ze in met alle Gentse eisen. Het bekomen van het “Groot Privilegie” verlamde het Bourgondische gezag. Er was immers geen geld en geen leger om het hoofd te bieden aan opstand en oppositie.

Immers, het “Groot Privilegie” dd. 3 februari 1477 voorzag een erkenning van Maria van Bourgondië als vorstin door de Staten-Generaal met financiële ondersteuning met als tegenprestatie een terugkeer naar het middeleeuwse monopolistisch regime.

Door haar huwelijk op 19 augustus 1477 met Maximiliaan I van Oostenrijk kon ze de nodige weerstand bieden aan de Franse dreiging. De overwinning van Vlamingen en Habsburgers op de Fransen tijdens de “Slag bij Guinegate” in 1479 verhinderde de inlijving van Vlaanderen bij Frankrijk.

Op 17 maart 1482 kwam Maria te overlijden na een val van haar paard. Hierdoor trad Maximiliaan op als regent van zijn 4-jarige kroongerechtigde zoon Filips de Schone. Bij zijn meerderjarigheid in 1494 nam Filips het bewind over.