Maximiliaan I van Oostenrijk

°22-03-1459 – †12-01-1519

Aartshertog van Oostenrijk

Keizer van het Heilige Romeinse Rijk

Graaf van Vlaanderen (tot aan de dood van Maria van Bourgondië)

Gezagsdrager over de Nederlanden en Franche-comté (als regent)

Maximiliaan voerde het regentschap voor zijn zoon Filips de Schone na de dood van Maria van Bourgondië op 27 maart 1482.

Vanaf nu zullen onze gewesten geregeerd worden door de Habsburgers en maken we deel uit van een machtig rijk. Tot 1794 zullen eerst de Spaanse en daarna de Oostenrijkse Habsburgers de scepter zwaaien. Ondanks het feit dat gedurende 200 jaar geen enkele gezaghebber onze contreien zal aandoen.

Onder zijn bewind en met hulp van de Gentse milities won hij de “slag  van Guinegate” waardoor een halt werd toegeroepen aan de opmars van de Koning van Frankrijk.

Maximiliaan stond bekend als een verkwister en Gent eiste duidelijkheid. Hierdoor ontstonden op financieel als op politiek vlak de nodige spanningen.

In 1494 werd Filips de Schone meerderjarig bevonden en zal hij het beleid van zijn vader overnemen.

Maximiliaan zal in 1519 komen te sterven.