Moderne Tijd

De Moderne Tijd vangt aan rond de jaren 1800. Afhankelijk van geschiedkundige gebeurtenissen wordt de indeling van periodes in de geschiedenis wel eens gelinkt aan bepaalde voorvallen.

De Vroegmoderne Tijd gaat de Nieuwste Tijd of Moderne Tijd vooraf. Samen maken zij onderdeel uit van de Nieuwe Tijd.

De 3 grote geschiedkundige periodes in Europa zijn de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.